produkter

Basis

  • Basis leveranse er skreddersydde elementer basert på arbeidstegninger.
  • Basis Plus er med bærekonstruksjon som bjelkelag og takkonstruksjon

Modulære boenheter

Det utvikles basis moduler som enkelt kan utvides til større boflate etter hvert som behovet melder seg. Utvidelsene kan gjøres både horisontalt og vertikalt. Disse enhetene vil inngå i en boligkatalog.

Mikro/Mini boenheter

Trenden med minihus har slått ut i full blomst i utlandet, og særlig i England, USA og Canada. I Norge blir minihus eller compact living mer og mer aktuelt. 

Utviklingen av minihus konseptet baseres på byggekloss prinsippet. Hver byggekloss er en modul, og disse modulene kan stables eller settes side ved side for å lage nøyaktig de løsningene som kunden ønsker. 

Derfor vil Sip-it levere modulære og mobile mini boenheter.

Kun Illustrasjon.

Lager for landbruksutstyr

Under utvikling

Soybean farming
Kun Illustrasjon.

Næringsbygg

Under utvikling

Kun Illustrasjon.

Skreddersydde SIP-IT byggesystem for Vegg og Tak

SIP-IT byggesystem bruker SIP – en sandwich konstruksjon med 142 mm isolerende PUR mellom to 15 mm OSB/3 plater:

  • Alt i ett – reisverk, isolasjon og dampsperre
  • Høy isolasjonsverdi
  • Stor bæreevne
  • Lav vekt (25 kg / m2 )
  • Kobles sammen med isolerende skjøtestender
  • Vanntett isolasjonskjerne
  • God brannmotstand (R30-R90 etter utførelse)

Våre SIP er paneler på 172 mm som skjøtes med 142 mm SIP stenger slik at det ikke blir noen kuldebro i skjøtet.

Byggevarer

Sip-it kan levere byggevarer for ferdig boenhet utvendig

Monteringsbistand

Sip-it krever at førstegangsbrukere av byggesystemet skal gjennom et 2 timers kurs med informasjon og praktisk øving.

Virtuelt nettverk.

Sip-it har et virtuelt nettverk med tilgang til arkitekter, rådgivende ingeniør og BIM (Bygnings informasjons modellering).

 

Vegger

Hjørne-løsning (patent søknad) minimaliserer kuldebroer og sikrer lav U-verdi for hele veggen.

Tak

Saltak liggende på toppsvill

SIP-IT Byggesystem kan tilpasses alle taktyper. Her vises alternative løsninger som er utformet for lav U-verdi med få kuldebroer og eventuelt tilleggsisolering for å oppnå passivhus ytelse. Saltak med 600 c/c dragere på toppsvill og SIP for lave U-verdier.

Saltak hengende innenfor vegg

For passivhus henges taket innenfor yttervegg slik at kuldebro mellom tak og vegg minimaliseres. For å gi passivhus U-verdi for tak (0.09 W/m2K ) fores taket med Kooltherm (Kingspan) 50mm på oversiden.

Pulttak med drager på toppsvill

For pulttak kan drager enten henges i vegg eller legges oppe på toppsvill. Med sistnevnte løsning, brukes SIP “kubbing” for å minimalisere kuldebro mellom tak og vegg.

Isolering mellom tak SIP og sidebord kan justeres etter last som skal bæres på toppsvill.