faq

På denne siden ser du en oversikt over vanlige spørsmål og svar i SIP-IT systemet.

Forkortelsen SIP står for «Structural Insulated Panels» på engelsk, gjerne kalt «Selvbærende Isolerte Paneler» på norsk.  Med SIP er reisverk, isolasjon og dampssperre i ett.  

SIP ble opprinnelig brukt for første gang i 1930 årene i Nord-Amerika. I resten av verden er teknologien nå sett på som en de facto standard for bygg som skal tilfredsstille stadig strengere miljøkrav. I Norge er SIP fram til nylig hovedsaklig brukt på kjølerom og kjølelager .

Med SIP er det selve panelene som er bærende.  Hver millimeter på kroppen tar last – lasten er jevnt fordelt. 

SIP som benyttes i SIP-IT Byggesettet leveres av Kingspan.

Den harde uretan-kjernen som benyttes av Kingspan inneholder ingen KFK- og HKFK- gasser slik at panelene oppfyller Montreal og Kyoto Protokollene med hensyn til krav til utslipp av ozonødeleggende gasser. 

SIP-kjernen består av herdede termosett polymerer. Råmaterialet er polyurtanskum som fremstilles av polyol og isocynat. Drivgassen som brukes i produksjon er cyklopentan.

Under normale forhold avgir ikke panelene skadelig røyk og de kan håndteres trygt. 

Fra et miljøperspektiv,  så avgir ikke produktene hverken farlige gasser eller farlige væsker under sin levetid.  Som en av de mest effektive isolasjonsmaterialer for bruk i byggeindustrien bidrar SIP til store energi-besparelser og dermed også til reduksjon av kulldioskyd utslipp.

Green Guide (BRE https://www.bregroup.com/) gir SIP fra Kingspan lave ecopoint verdier (hvor 100 ecopoints tilsvarer miljømessige virkning av en Vest Europeisk borger i løpet av ett år).  SIP har en ecopoint-verdi som er mindre enn 0.25.

Kingspan har en omfattende dokumentasjon av miljøydelse (https://www.kingspan.com).

Med isolasjonskjerne av PUR (Polyuteran) i SIP-IT Byggesettet oppnår du 60% bedre isolasjonsevne enn med mineralull av tilsvarende tykkelse.

SIP-kjernen har meget god varmeisolering egenskaper, gode mekaniske karakteristikaog god holdbarhet. Varmeledningsevnen ( termisk konduktivitet ) er 0.023 W/mK.

Isoleringen oppfyller alle tekniske funksjonskrav i henhold til EN253.