Økonomi

Økonomien gjenspeiler seg i alle ledd. 

På grunn av den ekstreme isolasjonsevnen i elementet kan man øke BRA i forhold til andre teknologier. Det gir ofte opp til 7 m2 ekstra nettoareal på et vanlig hus. Med en byggekostnad på kr 25 000.- per m2 betyr dette en bonus på kr 175 000.-. uten mer arbeid.

Elementene har en lukker cellestruktur som betyr ingen varmegjennomgang og at isolasjon ikke er vannabsorberende. Dette betyr ingen fare for råte.

Pga av den sterke isolasjonsverdien betyr det sparte strømutgifter i et livsløp.

Svinn blir minimalisert så bruk av kontainere og kostnader forbundet med fjerning av søppel blir minimalisert.

Egenvekten på elementene innebærer lettere transport, 7-8 tonn for et hus betyr mindre utslipp av CO2.

Raskere byggetid, opptil 70 % raskere innebærer kortere binding av kapital.

Planlegging gir også en sterk effekt siden det heftes at 20% av byggekostnaden skyldes dårlig planlegging.