passivhus

Det er fire hovedkrav til passivhus iht NS 3700: ”Kriterier for lavenergihus og passivhus – boligbygninger” :

  • Krav til varmetap
  • Krav til oppvarmingsbehov
  • Krav til energiforsyning
  • Krav til byggnings-komponenter og -deler.

Hvordan oppfylle kravene?

Tabellen under viser hvordan en kan oppfylle passivhuskravene i en enebolig.

SIP172 har en U-verdi på 0,16 W/m2K. For å tilfredstille passivhus kravene må det tilleggsisoleres. Her med Kooltherm K10 fra Kingspan:

Tilsvarende løsning med tradisjonell reisverk og steinull (eller mineralull) vil kreve henholdsvis en veggtykkelse i råbygget på henholdsvis 300 mm og 400 mm for å dekke kravene til passivhus.