for eiendomsutviklere

Eiendomsutvikling er en ide som først blir utprøvd i full skala når kjøpere eller leiere tar i bruk de ferdige produktene. For å transformere ideen til virkelighet har utvikleren vært igjennom en faglig sammensetning av ulik kompetanse slik at arealet skal gi verdiøkning i form av økt avkastning.

Det er viktig at det tenkes bærekraftig eiendomsutvikling som krever en balanse mellom de tre dimensjonene miljø, samfunn og økonomi.

Sip-it er bidragsyter innen alle disse tre dimensjonene

 

  • Slanke vegger betyr større boareal, bonus til samme kostnad
  • Større utnyttelse av BYA, miljøeffekt
  • Høy isolasjons verdi, unngå kuldebroer, gir mindre energiforbruk i husets livssyklus
  • Lette materialer gir mindre CO2 ved transport
  • Raskt lukket bygg, sparte arbeidskostnader
  • God planlegging i forkant, mer effektivitet på byggeplass, sparte kostnader
  • Svinn minimaliseres — miljøeffekt og sparte kostnader
  • Enkel leveranse, mindre tid på estimering og bestilling av materialer
  • En leverandør, færre mottak og feilleveranser
  • Enklere backoffice, kun 2 fakturaer og full oversikt, mindre kostnader til regnskapsfører og revisor