for arkitekter

Arkitektens viktigste oppgave er å håndtere et mang- fold av interesser og behov for å
forme gode helhetlige løsninger.
Arkitekten
er derfor bindeleddet mellom ulike faggrupper og den som har et samlende ansvar
for kvaliteten i et prosjekt.

Arkitektur er en refleksjon av vår kultur og
ikke bare en pynt utenpå. Den skal forme oss, vårt samfunn, hvem vi er og hva
vi blir til.

Arkitektene setter søkelys på bærekraftig utvikling som krever en balanse mellom de tre
dimensjonene miljø, samfunn og økonomi.

Dette krever materiale som har de egenskapene som enkelt og effektivt imøtekommer disse
kravene.

SIP-It kan bistå arkitektene med sine konseptuelle løsninger med basis i SIP172 og SIP142.  Byggesystemet har store fordeler når det gjelder bærekraftig utvikling og byggesystemet kan
brukes for enebolig, rekkehus, hytter, påbygg, mm

·        Overlegen isolasjonsverdi gir økt energieffektivitet og reduserer drastisk behovet for
oppvarming og kjøling

·        Gir enkelt den beste energimerking

·        Unngår kuldebroer med lufttett konstruksjon—mindre utslipp av klimagasser

·        Rett ventilasjon gir godt inneklima  

·        Større utnyttelse av BYA og BOA, mindre footprint- sparer miljøet

·        Overlegen diagonal stivhet

·        Få begrensninger i konstruksjon

·        Konstruksjon 20-30% sterkere enn andre byggemetoder

·        Brannmotstand R30/R60/R90, alt etter utførelse

 

Kontakt oss om nærmere om detaljer før du begynner å designe.