Bærekraftig

Bærekraftig utvikling omtales som den ‘tredelte bunnlinjen’ hvor de tre pilarene for bærekraftig utvikling er miljø, økonomi og samfunn.
Er det mulig å finne teknologiske løsninger som kan forene miljø, energi, velvære med økonomiske fordeler som kan bidra sterkt til energisparing og dermed «redde» miljøet samtidig som det bidrar til bedre bokomfort?

SIT-IT AS kan tilby

Kjemiske/biologiske egenskaper

Fysiske egenskaper

Byggeplass

Sosiokulturelle

Miljø

Økonomiske